Neexistují impotentní muži, existují jen nešikovné ženy.  --  Massary

2008-03-18

Niki - I. - kapka spouští lavinu
Opakuji varování: Jakékoli postavy v... cyklu? ... Kapka spouští lavinu, jsou smyšlené a jejich chování či osudy nemají odrážet nikoho ze světa živých či mrtvých. Stejně tak nejsou sondou do hlubin mé duše - jak by se mohlo díky ich formy zdát...

Celý příspěvek

2008-03-14

Rob - I. - kapka spouští lavinu
Další pokus, tentokrát pokus rozsáhlejší (alespoň v mé hlavě tomu tak je)... Předem bych chtěl varovat, že jakákoli podobnost postav v sérii "Kapka spouští lavinu..." s postavami žijícími či zemřelými je opravdu čistě náhodná, minimálně neúmyslná. Rovněž vyprávění v ich-formě nevypovídá o mé schizofrenii ani není sondou do mé duše.

Celý příspěvek